Rehberlik Servisimiz

Anaokulumuzda çocukların gelişimlerinin takip edilmesi, aile görüşmelerinin yapılması,
çocukların herhangi bir alanda sorunlarının tespit edilmesi ve gerekli yönlendirilmenin
yapılması okulumuzun rehberlik servinde çalışan okul psikoloğu tarafından gerçekleştirilir.
Bu amaçların dışında okulumuzdaki psikolog belli aralıklarda aileleri bilgilendirmek için
çeşitli konularda seminerler düzenler. Rehberlik servisinde çalışan psikolog okul içinde
hizmet içi eğitim kapsamında okul çalışanlarını hem bilgilendirici hem de onlara ışık tutmayı
amaçlayan çalışmalar yapar.

Paylaş: