Esenyurt Kreş

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ve KREŞLERİN ANA AMAÇLARI NEDİR ?Okul öncesi eğitiminin - Anaokulunun yada kreşlerin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olma kaydı ile ;

Esenyurt Kreşler 

Yavrularımızın beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar edinmesi,
Onları yeni yaşları ile gelecek ilkokul dönemine hazırlamak,
Elverişsiz şartlarda ve çevrelerden gelen yavrularımız için ise yetiştirme gelişme ortamı,
Ana dilimizi Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını öğrenmek yada sağlamaktır.

Okul öncesi eğitim ve kreşler hakkında detaylı bilgi için bizlere ulaşın, Özel ayda Başak Anaokulu.Esenyurt Kreş ve Anaokulu


Günümüzde Esenyurt ve heryerde kreşler yüzyılın en belirgin özelliklerinden biri özellikle insan zihninin yaratmaları açısından hızlı bir değişme, gelişme çağı olmasıdır, insanın kendi ürünü olan, bilim ve teknik, onun görüş alanı ve düşüncesini geliştirirken bir yandan da her konudaki merakını arttırmaktadır.


Sürekli olarak çevresini tanımak, onu kontrolü altına almak isteyen insanın en çok bilmek istediği konu
da kuşkusuz yine kendisidir. Bi manada Esenyurtta Kreş Eğitimi insanın kendi kendisini tanımasında ilk adım ise de çocuğun tanınması dır. Bu konuda çeşitli varsayımlarla yola çıkan insanoğlu, çağlar boyunca bu konudaki düşüncesini geliştirerek, değiştirmiş ve bugün çoğunlu­ğu kabul ettiği ortak bir görüşe ulaşma yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

Kreş eğitimi çocuk, gelişim özellikleri, davranış, duygu ve düşüncelerine etkide bulunmaktadır, yetişkinden farklı, kendine özgü bir varlık olan yavrularmız kendisine yapılabilecek etki ve yönlendirmeler ile bu özelliklerin göz önünde bulundurulması şeklinde evreleşmektedir.Özel Ayda Başak Anaokulu - Esenyurt Kreş 


Esenyurt Kreş  -
OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ TEMEL İŞLEVLERİ :

Günümüzde çeşitli ulusların okulöncesi eğitimindeki ana hedeflerinde bazı değişiklikler göze çarpmakla birlikte,

genellikle iyi bir okulöncesi eğitimi gerçekleştirebilmek için, ortak bazı nitelikler üzerinde duruldüğu gözlenebilir.

Bu nitelikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz : 

Çocuğun sağlıklı bir beden ve kişilik gelişimi için uygun bir ortam olmalı. Çocuklarda ortaya çıkabilecek

çeşitli sorunlar için, aileye yol gösterip yardımcı olmaya kesinlikle çalışılmalı çünkü aileler yetersiz,

İyi ve zengin bir anadil öğrenilmesini sağlama kreşlerin anaokulların bulunmak,

Uygar ve uyumlu insan olma yolunda en önemli adım olan doğru temel alışkanlıkların kazandırılmasına

yardımcı olmak (uyku, temizlik), Ayrıca çocuğu daha sonra başlıyacağı programlı öğ­renme dönemine hazırlayacak tüm faaliyetlere yer veren düzenli bir program uygulamak. Bu programda oyun, müzik, resim, kil el işi, vb. uğraşlar ile öyküler, masallar ve çocuğun kendisini, yakın çevresini ve dış dünyasını tanımasına yardımcı olacak çeşitli bilgilerin, onun anlayabileceği bir düzey ve biçimde kendisine anlatılması da yer almalıdır.

Bu dönemde çocuğun en etkin öğrenme aracı oyundur. Bugün çok yaygın olan bu görüşten hareket edilerek okulöncesi kurumların programlarında çeşitli oyun türleri en geniş yeri almaktadır.

Esenyurt Anaokulun da çocukların bu oyun faaliyetleri ne kadar çok şey öğrenebildiklerini gözlemek şaşırtıcıdır. Esenyurt Kreşleri çocuk tarafından sevilen bir yer olabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması öğretmenin çocuğa yaklaşmakta onlarla ilişki kurmadaki ustalığı kadar çocukların ilgisini çekecek konulara ve malzemeye yer verilmesi de önem taşır.Esenyurt Kreş Özellikleri


Bu bakımdan çocuğun çevresinde bulunabilecek her türlü malzemeden (su-kum-kil-çamur-boyalar-tahtalar-çe-

şitli oyuncaklar) oyun ve öğrenme aracı olarak yararlanılabilir, öğrenme ise ancak çocuk buna gerek ve istek

duyduğu zaman başarı ile gerçekleşebilir. 4-5 yaşlarındaki çocuklarda, öğrenme isteğinin bü­

yük oluşu okulöncesi kurumda çeşitli beceri ve davranış­ların kazandırılmasında öğretmene büyük avantaj sağlar.

Bir okulöncesi kurumda öğretmenin rolü daha çok oyun alanını organize etmek, gün içinde gerçekleştirilecek çe­

şitli faaliyetlere yöneltmektir.Ayrıca, çocuğu daha tarafsız bir biçimde gözleme ve

gün boyu tanıma fırsatına sahip olan öğretmen çocuğun yetiştirilmesi konusunda aileye yardımcı olabilir. Bu nedenle, iyi bir okulöncesi kurum öğretmeni, çocuklarla olduğu kadar yetişkinlerle de iyi ilişkiler kurabilmeli ve

çeşitli sorunlar karşısında aileye çözümler önerebilecek kadar bilgi sahibi de olmalıdır.
Esenyurt Kreş Oyun AlanlarıGünümüz ana okulunda oyun kadar önemle üzerinde durulan bir başka uğraş da dili geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Gelişmiş bir dile sahip olma bireyin öteki insanlarla kuracağı ilişkilerinde en önemli etkenlerden biridir. Kişinin duygularnı, düşüncelerini karşı­sındakine açık seçik bir biçimde anlatabilmesi her yaşta insan ve her toplum için önemlidir. Oysa çocuk yaşamının ilk yılının sonlarına doğru kazanmaya başladığı bu beceriyi, eğer uygun çevre ve dil ortamı içinde değilse, geliştirememiş olabilir. Bu durumda hem kendisini ifade etmede hem de öğretmenleri ve arkadaşlarına söylediklerini anlamakta güçlük çekebilir.

Paylaş: